Month: February 2016

На гости на децата от “Джани Родари”

Една от мисиите на “Кой светна Луната?” е да направи образованието забавно и достъпно за повече деца с помощта на мобилните технологии. Затова обичаме да представяме нашето приложение на живо, пред самите деца. В началото на февруари бяхме на гости на хлапетата от детска градина “Джани Родари”, където няколко групи и няколко трети класа се запознаха с Любка, вещицата Звездна и нашия Калинковец. 

Continue reading

How to Download The App “Who Lit the Moon?“

“Who Lit the Moon?” is an educational app for mobile devices, created by artist Maya Bocheva and TAT Creative. Initially they published it as a book with a computer games disk but later improved it and re-created it as a mobile app which both entertains and educates little kids.

Install “Who Lit the Moon?” on your tablet or phone in 5 easy steps

Continue reading

Как да свалим играта „Кой светна Луната?“

„Кой светна луната?“ е образователно приложение за смартфони и таблети, създадено от художникът Мая Бочева и TAT Creative. Първоначално те издават приказката-игра под формата на книга с диск, а в последствие я превръщат в мобилно приложение, което едновременно забавлява и образова малките деца.

Инсталирайте „Кой светна луната?“ на телефона или таблета си в 5 лесни стъпки

Continue reading

“Who Lit the Moon?” – Educational Fun App for All kids

As a parent of a small child you not only learn to juggle day-to-day challenges, but you also come to realize how each and every choice you make shapes the future of the little one. Choosing the right kind of game is part of the long list of a parent’s responsibilities. Ideally, the perfect game would be highly engaging while also enriching the child’s awareness. It would be completely safe and also present an opportunity for mom and dad to take part as their involvement has such a crucial impact on the child’s development.

Well, such games do exist. And one of the best educational apps you could choose is called “Who Lit the Moon?”. Today we will tell you in detail why this mobile app is appropriate for so many children. 

Continue reading

“Кой светна луната?”- образователно забавление за всички деца

iTuens_banner
Докато си родител на малко дете, наред с жонглирането с всякакви ежедневни предизвикателства, идва и осъзнаването как всеки твой избор е решаващ за бъдещето на мъника. В целия пакет с отговорности се включва и типът игри и времето за тях. Най-подходящата игра би била качествена, забавна, но и полезна за развитието на детето. Освен че трябва да е безопасна, идеалната игра трябва и да предпоставя за включване на мама и татко, чието участие е тъй важно за развитието на детето.

Е, такива игри всъщност съществуват. „Кой светна луната?“е сред най-добрите образователни приложения за мобилни устройства, които може да изберете за вашето дете. Днес ще ви разкажем в детайли защо е подходяща за различни деца.

Continue reading

Mobile Technologies – Danger or a Possibility for Kids?

To be or not to be mobile? That is the question tormenting both parents and teachers in concern to the access of little kids to mobile devices and technology. Many adults believe that children should stay away from phones and tablets for as many years as possible. They see apps as a threat to a child’s intellectual development. Moreover, they see it as a possibility for kids to get addicted to mobile devices and subsequently have their futures inevitably ruined.

On the other hand, fans of educational apps point out that the world we live in would be impossible without mobile devices. After all, both parents and teachers spend a huge deal of time in front of the laptop or on their smartphone. Kids see that and they naturally want to copy them. Technological advancement is not a viral infection but a natural part of our times. The attempts to throw technology out of our lives and the lives of our children is irrelevant. The question is rather how we should include mobile devices in the everyday life of the little ones so they can have a positive effect on their development.

Continue reading

Мобилните технологии – опасност или възможност за малките деца?

Да бъдеш мобилен или да не бъдеш мобилен? Този въпрос продължава да измъчва родители и учители по отношение на малките деца и техния достъп до мобилни устройства и технологии. За мнозина децата трябва да се пазят от таблети и телефони до колкото се може по-късна възраст, а в мобилните приложения те виждат заплаха към интелектуалното развитие на децата. Нещо повече – противниците на използването на мобилни устройства от малки деца виждат потенциална възможност те да се пристрастят и бъдещето им да бъде опропастено завинаги.

Привържениците на образователните приложения от своя страна контрират, че светът в който живеем би бил невъзможен без мобилните технологии. В крайна сметка и родителите, и учителите прекарват голяма част от деня си на смартфона или пред лаптопа. Децата забелязват това и съвсем естествено искат да направят същото.

Continue reading

Meet Thelma More in the World of This and That

Most kids, especially the little ones age 5 to 8, have an insatiable thirst for knowledge and games. Parents and teachers would agree – combining learning and playing in one and the same activity is a tough task. In order to succeed you need someone who is as curious and playful as a child. Someone who will involve the kids in a fun yet engaging activity. Someone like Thelma More, the protagonist of the fairy tale game “Who Lit the Moon?”, the first part of the mobile app series “This and That,” designed by Maya Bocheva and TAT Creative.

The endless curiosity of Thelma More

The hero of the story is Thelma More – a little girl who just loves asking questions. Luckily, her Grandma has all the answers and carefully keeps them in the big ancient book “This and That.” All the answers in the book are stories which Grandma tells to Thelma. “This and That” is the magical world of fairy creatures who make sure that everything goes the way it should.

Continue reading

Запознайте се с Любка Любопиткова в света на Туй-Онуй

Жадни за знания и винаги в готовност за игри – такива са повечето деца, особено мъниците между 5 и 8 години. Сигурни сме, че родителите и учителите ще потвърдят – да съчетаеш учението и игрите в едно е съвсем нелека задача. За целта ти трябва някой, който е по детски любознателен и игрив, някой който да въвлече децата в забавна и ангажираща вниманието им дейност. Някой като Любка Любопиткова, главната героиня на приказката-игра “Кой светна луната?“ – първата част от поредицата мобилни приложения „Туй-Онуй“, създадена от илюстратора Мая Бочева и TAT Creative.

Необятното любопитсво на Любка

В основата на приказката е малката Любка Любопиткова, която обожава да задава въпроси на своята Баба. Тя пък от своя страна има всички отговори, които прилежно пази в голямата си, древна книга „Туй-Онуй“. Всички отговори в книгата са приказки, а Туй-Онуй е всъщност приказният свят, в който чудати създания се грижат за всичко случващото се около нас.

Continue reading

© 2021 This and That

Theme by Anders NorenUp ↑