Author: Maya Botcheva (page 2 of 3)

3 Good  Reasons to Use Technology in Kindergartens

Is it possible to keep the attention of a group of 5-year-olds for more than an hour? If you ask most kindergarten teachers, probably they’ll give you a burst of bitter laughter for an answer. The truth is that it is possible to have young learners focused for a longer period of time, especially if you combine a series of methods and you include technology among the other tools used in your approach to teaching kids.

The ideal educational strategy is to include a variety of different teaching methods, designed to communicate with kids on different levels. Technology is just one of these instruments and it will never replace the live games, be they indoors or outdoors. Using digital tools can only supplement your educational approach and ease the learning process for the kids, as well as for the teachers. If you still have your doubts, check out the following three ways in which technology improves the educational process in kindergartens.

Continue reading

Who, where, what, how? – How to answer your kids’ questions!

In its first couple years, parenthood could become quite intense. Yet if everything goes well, the young parents are not presented with some extraordinary surprises. It’s all a matter of love, support and a few hundred diapers. The real deal begins with the first question that your child throws at you – what, how and more than anything, why? That’s the truly interesting chapter of parenthood. How will you answer your child’s constant questions and is there such a thing as a right or wrong answer?

Continue reading

Кой, къде, как, защо? – Как да отговаряме на детските въпроси!

Как да отговаряме на детските въпроси?

Първите години на родителството несъмнено са доста интензивни, но ако всичко протича в границите на нормалното, младите родители не са представени пред кой знае какви изненади. Всичко е въпрос на любов, грижа и няколко стотин памперса. Истинското родителство започва с първата въпросителна – какво, как и най-вече защо. Това е и интересната част. Как ще отговорите на нестихващите въпроси на своето дете и има ли всъщност правилни и неправилни отговори.

Continue reading

На гости на децата от “Джани Родари”

Една от мисиите на “Кой светна Луната?” е да направи образованието забавно и достъпно за повече деца с помощта на мобилните технологии. Затова обичаме да представяме нашето приложение на живо, пред самите деца. В началото на февруари бяхме на гости на хлапетата от детска градина “Джани Родари”, където няколко групи и няколко трети класа се запознаха с Любка, вещицата Звездна и нашия Калинковец. 

Continue reading

How to Download The App “Who Lit the Moon?“

“Who Lit the Moon?” is an educational app for mobile devices, created by artist Maya Bocheva and TAT Creative. Initially they published it as a book with a computer games disk but later improved it and re-created it as a mobile app which both entertains and educates little kids.

Install “Who Lit the Moon?” on your tablet or phone in 5 easy steps

Continue reading

Как да свалим играта „Кой светна Луната?“

„Кой светна луната?“ е образователно приложение за смартфони и таблети, създадено от художникът Мая Бочева и TAT Creative. Първоначално те издават приказката-игра под формата на книга с диск, а в последствие я превръщат в мобилно приложение, което едновременно забавлява и образова малките деца.

Инсталирайте „Кой светна луната?“ на телефона или таблета си в 5 лесни стъпки

Continue reading

“Who Lit the Moon?” – Educational Fun App for All kids

As a parent of a small child you not only learn to juggle day-to-day challenges, but you also come to realize how each and every choice you make shapes the future of the little one. Choosing the right kind of game is part of the long list of a parent’s responsibilities. Ideally, the perfect game would be highly engaging while also enriching the child’s awareness. It would be completely safe and also present an opportunity for mom and dad to take part as their involvement has such a crucial impact on the child’s development.

Well, such games do exist. And one of the best educational apps you could choose is called “Who Lit the Moon?”. Today we will tell you in detail why this mobile app is appropriate for so many children. 

Continue reading

“Кой светна луната?”- образователно забавление за всички деца

iTuens_banner
Докато си родител на малко дете, наред с жонглирането с всякакви ежедневни предизвикателства, идва и осъзнаването как всеки твой избор е решаващ за бъдещето на мъника. В целия пакет с отговорности се включва и типът игри и времето за тях. Най-подходящата игра би била качествена, забавна, но и полезна за развитието на детето. Освен че трябва да е безопасна, идеалната игра трябва и да предпоставя за включване на мама и татко, чието участие е тъй важно за развитието на детето.

Е, такива игри всъщност съществуват. „Кой светна луната?“е сред най-добрите образователни приложения за мобилни устройства, които може да изберете за вашето дете. Днес ще ви разкажем в детайли защо е подходяща за различни деца.

Continue reading

Mobile Technologies – Danger or a Possibility for Kids?

To be or not to be mobile? That is the question tormenting both parents and teachers in concern to the access of little kids to mobile devices and technology. Many adults believe that children should stay away from phones and tablets for as many years as possible. They see apps as a threat to a child’s intellectual development. Moreover, they see it as a possibility for kids to get addicted to mobile devices and subsequently have their futures inevitably ruined.

On the other hand, fans of educational apps point out that the world we live in would be impossible without mobile devices. After all, both parents and teachers spend a huge deal of time in front of the laptop or on their smartphone. Kids see that and they naturally want to copy them. Technological advancement is not a viral infection but a natural part of our times. The attempts to throw technology out of our lives and the lives of our children is irrelevant. The question is rather how we should include mobile devices in the everyday life of the little ones so they can have a positive effect on their development.

Continue reading

Мобилните технологии – опасност или възможност за малките деца?

Да бъдеш мобилен или да не бъдеш мобилен? Този въпрос продължава да измъчва родители и учители по отношение на малките деца и техния достъп до мобилни устройства и технологии. За мнозина децата трябва да се пазят от таблети и телефони до колкото се може по-късна възраст, а в мобилните приложения те виждат заплаха към интелектуалното развитие на децата. Нещо повече – противниците на използването на мобилни устройства от малки деца виждат потенциална възможност те да се пристрастят и бъдещето им да бъде опропастено завинаги.

Привържениците на образователните приложения от своя страна контрират, че светът в който живеем би бил невъзможен без мобилните технологии. В крайна сметка и родителите, и учителите прекарват голяма част от деня си на смартфона или пред лаптопа. Децата забелязват това и съвсем естествено искат да направят същото.

Continue reading

Older posts Newer posts

© 2021 This and That

Theme by Anders NorenUp ↑