Category: English articles (page 2 of 2)

Who lit the Moon? Learn by playing educational apps for kids

Growing up is not a verdict as long as you don’t forget where you started from – that vast, colorful land of childhood imagination where everything is possible. Well, Maya Bocheva didn’t forget. She’s the author of the interactive fairy tale game, ‘Who Lit the Moon?” – the first part of the “This and That” mobile app series. Maya is an illustrator, an animator, a mother and last but not least – a grown up artist who still remembers her childhood superpower – imagination. Continue reading

Кой светна Луната? Да учиш докато играеш и образователните приложения за деца

 

Да пораснеш не е присъда, стига да не забравяш откъде си тръгнал – от необятния, пъстър свят на детското въображение, в който всичко е възможно. Е, Мая Бочева не е забравила. Мая е авторът на интерактивната приказка-игра „Кой светна луната?“, първата от детската поредица мобилни приложения „Туй-Онуй“. Мая е илюстратор, аниматор, родител и не на последно място – един пораснал творец, който помни най-силната си детска суперсила – фантазията.

КОЙ СВЕТНА ЛУНАТА?

Continue reading

Newer posts

© 2022 This and That

Theme by Anders NorenUp ↑