Page 2 of 3

Деца и технологии: класната стая

detsa i tehnologii klasnata staia

Вторият ни текст съвместно с Parentland е относно технолгиите в началното училище.

Continue reading

Децата и технологиите: съвместна рубрика с Parentland.

Децата ни живеят в дигитална среда, независимо дали това ни харесва или не.  Родени са в среда, наситена с интернет – някои от тях присъстват във Facebook още преди да се родят, под формата на снимка от ехограф на стената на майката. Веднъж родени пък вече са заобиколени от устройства, които ги изкушават с това да направят живота им по-лесен, по-шарен и по-забавен.
Continue reading

3 Good  Reasons to Use Technology in Kindergartens

Is it possible to keep the attention of a group of 5-year-olds for more than an hour? If you ask most kindergarten teachers, probably they’ll give you a burst of bitter laughter for an answer. The truth is that it is possible to have young learners focused for a longer period of time, especially if you combine a series of methods and you include technology among the other tools used in your approach to teaching kids.

The ideal educational strategy is to include a variety of different teaching methods, designed to communicate with kids on different levels. Technology is just one of these instruments and it will never replace the live games, be they indoors or outdoors. Using digital tools can only supplement your educational approach and ease the learning process for the kids, as well as for the teachers. If you still have your doubts, check out the following three ways in which technology improves the educational process in kindergartens.

Continue reading

Who, where, what, how? – How to answer your kids’ questions!

In its first couple years, parenthood could become quite intense. Yet if everything goes well, the young parents are not presented with some extraordinary surprises. It’s all a matter of love, support and a few hundred diapers. The real deal begins with the first question that your child throws at you – what, how and more than anything, why? That’s the truly interesting chapter of parenthood. How will you answer your child’s constant questions and is there such a thing as a right or wrong answer?

Continue reading

Кой, къде, как, защо? – Как да отговаряме на детските въпроси!

Как да отговаряме на детските въпроси?

Първите години на родителството несъмнено са доста интензивни, но ако всичко протича в границите на нормалното, младите родители не са представени пред кой знае какви изненади. Всичко е въпрос на любов, грижа и няколко стотин памперса. Истинското родителство започва с първата въпросителна – какво, как и най-вече защо. Това е и интересната част. Как ще отговорите на нестихващите въпроси на своето дете и има ли всъщност правилни и неправилни отговори.

Continue reading

На гости на децата от “Джани Родари”

Една от мисиите на “Кой светна Луната?” е да направи образованието забавно и достъпно за повече деца с помощта на мобилните технологии. Затова обичаме да представяме нашето приложение на живо, пред самите деца. В началото на февруари бяхме на гости на хлапетата от детска градина “Джани Родари”, където няколко групи и няколко трети класа се запознаха с Любка, вещицата Звездна и нашия Калинковец. 

Continue reading

How to Download The App “Who Lit the Moon?“

“Who Lit the Moon?” is an educational app for mobile devices, created by artist Maya Bocheva and TAT Creative. Initially they published it as a book with a computer games disk but later improved it and re-created it as a mobile app which both entertains and educates little kids.

Install “Who Lit the Moon?” on your tablet or phone in 5 easy steps

Continue reading

Как да свалим играта „Кой светна Луната?“

„Кой светна луната?“ е образователно приложение за смартфони и таблети, създадено от художникът Мая Бочева и TAT Creative. Първоначално те издават приказката-игра под формата на книга с диск, а в последствие я превръщат в мобилно приложение, което едновременно забавлява и образова малките деца.

Инсталирайте „Кой светна луната?“ на телефона или таблета си в 5 лесни стъпки

Continue reading

“Who Lit the Moon?” – Educational Fun App for All kids

As a parent of a small child you not only learn to juggle day-to-day challenges, but you also come to realize how each and every choice you make shapes the future of the little one. Choosing the right kind of game is part of the long list of a parent’s responsibilities. Ideally, the perfect game would be highly engaging while also enriching the child’s awareness. It would be completely safe and also present an opportunity for mom and dad to take part as their involvement has such a crucial impact on the child’s development.

Well, such games do exist. And one of the best educational apps you could choose is called “Who Lit the Moon?”. Today we will tell you in detail why this mobile app is appropriate for so many children. 

Continue reading

“Кой светна луната?”- образователно забавление за всички деца

iTuens_banner
Докато си родител на малко дете, наред с жонглирането с всякакви ежедневни предизвикателства, идва и осъзнаването как всеки твой избор е решаващ за бъдещето на мъника. В целия пакет с отговорности се включва и типът игри и времето за тях. Най-подходящата игра би била качествена, забавна, но и полезна за развитието на детето. Освен че трябва да е безопасна, идеалната игра трябва и да предпоставя за включване на мама и татко, чието участие е тъй важно за развитието на детето.

Е, такива игри всъщност съществуват. „Кой светна луната?“е сред най-добрите образователни приложения за мобилни устройства, които може да изберете за вашето дете. Днес ще ви разкажем в детайли защо е подходяща за различни деца.

Continue reading

« Older posts Newer posts »

© 2021 This and That

Theme by Anders NorenUp ↑