Page 3 of 3

Mobile Technologies – Danger or a Possibility for Kids?

To be or not to be mobile? That is the question tormenting both parents and teachers in concern to the access of little kids to mobile devices and technology. Many adults believe that children should stay away from phones and tablets for as many years as possible. They see apps as a threat to a child’s intellectual development. Moreover, they see it as a possibility for kids to get addicted to mobile devices and subsequently have their futures inevitably ruined.

On the other hand, fans of educational apps point out that the world we live in would be impossible without mobile devices. After all, both parents and teachers spend a huge deal of time in front of the laptop or on their smartphone. Kids see that and they naturally want to copy them. Technological advancement is not a viral infection but a natural part of our times. The attempts to throw technology out of our lives and the lives of our children is irrelevant. The question is rather how we should include mobile devices in the everyday life of the little ones so they can have a positive effect on their development.

Continue reading

Мобилните технологии – опасност или възможност за малките деца?

Да бъдеш мобилен или да не бъдеш мобилен? Този въпрос продължава да измъчва родители и учители по отношение на малките деца и техния достъп до мобилни устройства и технологии. За мнозина децата трябва да се пазят от таблети и телефони до колкото се може по-късна възраст, а в мобилните приложения те виждат заплаха към интелектуалното развитие на децата. Нещо повече – противниците на използването на мобилни устройства от малки деца виждат потенциална възможност те да се пристрастят и бъдещето им да бъде опропастено завинаги.

Привържениците на образователните приложения от своя страна контрират, че светът в който живеем би бил невъзможен без мобилните технологии. В крайна сметка и родителите, и учителите прекарват голяма част от деня си на смартфона или пред лаптопа. Децата забелязват това и съвсем естествено искат да направят същото.

Continue reading

Meet Thelma More in the World of This and That

Most kids, especially the little ones age 5 to 8, have an insatiable thirst for knowledge and games. Parents and teachers would agree – combining learning and playing in one and the same activity is a tough task. In order to succeed you need someone who is as curious and playful as a child. Someone who will involve the kids in a fun yet engaging activity. Someone like Thelma More, the protagonist of the fairy tale game “Who Lit the Moon?”, the first part of the mobile app series “This and That,” designed by Maya Bocheva and TAT Creative.

The endless curiosity of Thelma More

The hero of the story is Thelma More – a little girl who just loves asking questions. Luckily, her Grandma has all the answers and carefully keeps them in the big ancient book “This and That.” All the answers in the book are stories which Grandma tells to Thelma. “This and That” is the magical world of fairy creatures who make sure that everything goes the way it should.

Continue reading

Запознайте се с Любка Любопиткова в света на Туй-Онуй

Жадни за знания и винаги в готовност за игри – такива са повечето деца, особено мъниците между 5 и 8 години. Сигурни сме, че родителите и учителите ще потвърдят – да съчетаеш учението и игрите в едно е съвсем нелека задача. За целта ти трябва някой, който е по детски любознателен и игрив, някой който да въвлече децата в забавна и ангажираща вниманието им дейност. Някой като Любка Любопиткова, главната героиня на приказката-игра “Кой светна луната?“ – първата част от поредицата мобилни приложения „Туй-Онуй“, създадена от илюстратора Мая Бочева и TAT Creative.

Необятното любопитсво на Любка

В основата на приказката е малката Любка Любопиткова, която обожава да задава въпроси на своята Баба. Тя пък от своя страна има всички отговори, които прилежно пази в голямата си, древна книга „Туй-Онуй“. Всички отговори в книгата са приказки, а Туй-Онуй е всъщност приказният свят, в който чудати създания се грижат за всичко случващото се около нас.

Continue reading

Who lit the Moon? Learn by playing educational apps for kids

Growing up is not a verdict as long as you don’t forget where you started from – that vast, colorful land of childhood imagination where everything is possible. Well, Maya Bocheva didn’t forget. She’s the author of the interactive fairy tale game, ‘Who Lit the Moon?” – the first part of the “This and That” mobile app series. Maya is an illustrator, an animator, a mother and last but not least – a grown up artist who still remembers her childhood superpower – imagination. Continue reading

Кой светна Луната? Да учиш докато играеш и образователните приложения за деца

 

Да пораснеш не е присъда, стига да не забравяш откъде си тръгнал – от необятния, пъстър свят на детското въображение, в който всичко е възможно. Е, Мая Бочева не е забравила. Мая е авторът на интерактивната приказка-игра „Кой светна луната?“, първата от детската поредица мобилни приложения „Туй-Онуй“. Мая е илюстратор, аниматор, родител и не на последно място – един пораснал творец, който помни най-силната си детска суперсила – фантазията.

КОЙ СВЕТНА ЛУНАТА?

Continue reading

Newer posts »

© 2019 This and That

Theme by Anders NorenUp ↑